دو هفته ی دیگه بیشتر نمونده تا روزی که بتونم یه نفس راحت بکشم. دیگه شمارش معکوسم شروع شده. استرس ندارم ولی خیلی پشیمونم که چرا بیشتر تلاش نکردم دقیقا مثل زمانیه که آدم به مرگ نزدیک میشه. تو رو خدا توی این ماه مبارک برام دعا کنین که امتحان کنکورمو خیلی خیلی خوب بدم.